DAİMFED Başkanvekilimiz Faruk Bozkurt, 5 OCAK TV Genel Yayın Yönetmeni

Serden ÇEVİK’in sunduğu programda Kentsel Dönüşümü Değerlendirdi.